Circulaire-IT Jaarprogramma

Om als organisatie op een duurzame wijze om te gaan met de ICT-middelen, is het van belang om binnen een ecosysteem met partijen succesvol samen te werken. Binnen dit ecosysteem zijn alle stakeholders actief bezig om de gemeenschappelijke circulaire doelstellingen te behalen, wordt de beschikbaarheid van ICT-middelen gewaarborgd en levert het ecosysteem een substantiële bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

In het jaarprogramma Circulaire-IT bouwen wij samen een ecosysteem voor de toekomst om daarmee dergelijke vraagstukken beter, sneller en duurzamer te kunnen oplossen. Ook leer je als deelnemer wat systemisch denken en werken is en ben je in staat om zelf ecosysteem principes toe te passen binnen je organisaties en met partners.

Informatie Jaarprogramma Circulaire-IT 2023-2024

Startdatum: Bij deelname 10 deelnemers start medio mei/juni 2023
Taal: Nederlands met mogelijk Engelse sprekers
Investering: €11.995 excl. BTW
Door: LuteijnMedia BV & Digital Ecosystems Institute

Opzet jaarprogramma

Het jaarprogramma bestaat uit 14 bijeenkomsten:

 • 1 ronde tafel kick off sessie
 • 1 ideation sessie
 • 4 ecosysteem werkgroep sessies van de werkgroep Circulaire-IT
 • 4 online minor classes
 • 3 Circulaire-IT Community netwerkbijeenkomsten
 • Het afsluitende Circulaire-IT jaarcongres 2023
Maarten Martens Huis - Jaarprogramm cit

Community Circulaire-IT jaarcongres netwerkbijeenkomsten

De jaarlijkse netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd rondom specifieke thema’s binnen Circulaire-IT, zoals:

 • 1.  IT-waste: verkoop, refurbishing, upgraden van ICT-middelen en het reduceren van waste door langer gebruik van hardware.
 • 2. Inkoop tweede leven ICT-middelen: wat zijn kwaliteitskeurmerken, waar moet je op letten, hoe organisaties en mensen te motiveren hoe om te gaan met tekorten aan ICT-middelen, hoe je hierop voor te bereiden?
 • 3. Wet- en regelgeving, rapportage en verantwoording, SDG doelen.
 • 4. Het Jaarcongres Circulaire-IT wordt georganiseerd voor het gehele netwerk met toonaangevende sprekers en actuele thema’s.

Het ecosysteem programma Circulaire-IT: werkgroep sessies en online minors

Een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van een ecosysteem is het identificeren van een gemeenschappelijke doelstelling, waar het ecosysteem gezamenlijk mee aan de slag gaat. De eerste werkgroep sessie staat in het teken van het identificeren van de belangen van de deelnemers apart, en het gemeenschappelijke belang vanuit het gezamenlijke ecosysteem. Dit zal vervolgens leidend zijn in de verdere sessies. Voorbeelden van gemeenschappelijke uitdagingen en doelstellingen binnen circulaire IT zijn o.a.:

Hoe verhoog je het aandeel circulair in de IT-leveringen?
Hoe maak je circulariteit meetbaar?
Hoe geef je een keurmerk/certificering aan gebruikte apparatuur?
Hoe verleng je de levensduur van apparatuur (en hoe certificeer je dat)?
Hoe bereik je een lager btw-tarief voor reparaties op IT?
Hoe verhoog je de gepercipieerde waarde van circulaire IT?

De 6 werkgroep sessies beslaan ieder 1 dagdeel en hebben als opzet per sessie:

 1. 1. Start met het identificeren van de gemeenschappelijke doelstelling van de partners binnen het ecosysteem en vaststellen van de deliverables
 2. 2. Een inhoudelijke invulling met sprekers over specifieke ecosysteemprincipes
 3. 3. Een inhoudelijke invulling met sprekers rondom het thema circulaire IT en specifieke onderwerpen zoals inkoop 2e leven, IT waste, IT supply chain, governance, en wet- en regelgeving zoals besproken in de netwerksessies. In de werkgroep sessie gebruiken we deze thema’s voor specifieke toepassingen binnen de Circulaire-IT Community.
 4. 4. Discussies onder leiding van DEI moderators incl. terugkoppeling van de voorafgaande sessie(s).

Daarnaast worden een viertal online Minorclasses van 1-1,5 uur gegeven tussen de werkgroep sessies door met academische- en partijkennis over digitale en business ecosystemen.

Deelnemers Jaarprogramma Circulaire-IT

Deelnemers Jaarprogramma Circulaire-IT

Enthousiast over het Jaarprogramma Circulaire-IT? Voor meer informatie vul onderstaand formulier in.